Cuối cùng năng lượng hợp hạch sẽ trở thành hiện thực (Brian Bergstein)
Lượt xem: 6836

“…Khi bạn có cái nhìn sâu sắc về một bộ phận của công nghệ và bạn vượt qua cái chướng ngại đó, nó sẽ chuyển động”, Mumgaard nói. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt đến thời điểm này”. Ông quy chiếu về kế hoạch xây dựng một nguyên mẫu của công ty ông giống như khoảnh khắc Kitty Hawk..”

Read more
Cái chết của động máy nổ -The Economist
Lượt xem: 6447

“…Những chiếc xe điện không người lái vào thế kỷ 21 có thể cải thiện thế giới một cách sâu rộng và bất ngờ, giống như những chiếc xe chạy bằng động cơ máy nổ đã làm vào thế kỷ thứ 20…”

Read more