Đỉẻng mày bớt cái…! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 195

…Sống còn về tới quê nhà
Cách ly lây nhiễm trẻ già hết hơi
Bao giờ chấm dứt trò chơi
Ngoáy mũi xét nghiệm cho vơi nỗi lòng…

veque_tinan_covid03

Oằn vai nặng gánh mưu sinh
Bao nhiêu thống khổ vô hình lụy đeo
Chất chồng trách nhiệm quê nghèo
Miếng cơm manh áo eo sèo thảm thương

Lắt lay từng bước đoạn trường
Hoang mang cay nghiệt dặm đường nắng mưa
Tai ương đói lạnh chẳng chừa
Bão giông lũ lụt đã thừa xót xa

Sống còn về tới quê nhà
Cách ly lây nhiễm trẻ già hết hơi
Bao giờ chấm dứt trò chơi
Ngoáy mũi xét nghiệm cho vơi nỗi lòng

Đỉẻng mày bớt cái nói ngông
Đổ thừa dịch bệnh chất chồng do dân
Đỉẻng mày bớt cái ngu đần
Mỗi ngày hấp hối luôn cần sức dân

....

Bích Nguyễn