.... Phạm Đoan Trang tội...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 410

…Đỉẻng mau thả Phạm Đoan Trang
Nào phải đối tượng nội gian tham tàn
Đâu đẩy Cả Nước Xuống Hang
Chẳng hề phạm tội bầy đàn hại dân…

phamdoantrang33

Máy móc vô cảm giáo điều
Chế độ tàn khốc ác nhiều quen tay
Mỗi ngày tăng cấp độ hài
An ninh cảnh sát khoe tài bắt dân

Nhà báo bị bắt mấy lần
Tội viết "Chính trị Bình dân" cho đời
Từ từ bị đánh như chơi
Thương tật vĩnh viễn khơi khơi bình thường

Biệt giam riêng 4 bức tường
Không đài không báo đo lường thông tin
Lòng dân càng mất niềm tin
Lũ đỉẻng càng khó trụ hình bền lâu

Nỗi đau dân tộc hằn sâu
Đỉẻng hèn với giặc đối đầu giết dân
Phân biệt đối xử tù nhân
Hà khắc đê tiện ngu đần ác gian

Đỉẻng mau thả Phạm Đoan Trang
Nào phải đối tượng nội gian tham tàn
Đâu đẩy Cả Nước Xuống Hang
Chẳng hề phạm tội bầy đàn hại dân

....

Bích Nguyễn