....Tooang...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 474

“…Biết hệ lụy "tooang" đã tới gần
Hệ thống y tế tệ bất nhân
Dã tâm gian dối là vô tận
Lây nhiễm chéo rồi chết mặc dân...”

troveque_tinan_covid02

Đường về nhà ráng sức cho xong
Bao nhiêu uất hận cố ghìm lòng
Khi hoàn hồn biết mình còn sống
Dám chắc nhớ ơn đỉẻng nữa không?

Mưu sinh gian khổ quá sức đừ
Khu nhà ổ chuột sống ngất ngư
Sao đỉẻng nỡ phân chia đối xử
Sống còn mòn mỏi cạn tâm tư

Đỉẻng hứa hỗ trợ giống như phim
Một vòng xoay ba nổi bảy chìm
Cờ đỏ sao vàng treo như điếm
Gạt lừa xảo trá nhói tận tim

Thân phận người dân quá bi thương
Tháo chạy đường xa bước đoạn trường
Sợ hãi vi rút theo ám chướng
Gian nan tròng kiếp nạn thê lương

Nẻo ngược xuôi quặn thắt lòng đau
Từng đoàn người như kiến chen nhau
Mưa nắng quét thân đen tứa máu
Tím gan bầm mật lệ tuôn trào

Cũng bởi đỉẻng độc ác ngu si
Chống dịch bằng súng đạn cách ly
Kít xét nghiệm chi mua tiền tỉ
Lùa dân đi chọt mũi sợ gì

Biết hệ lụy "tooang" đã tới gần
Hệ thống y tế tệ bất nhân
Dã tâm gian dối là vô tận
Lây nhiễm chéo rồi chết mặc dân

....

tinan_covid19

Bích Nguyễn