....Vỡ trận/Trận vỡ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 403

Mặc dân đói khát tả tơi
Cách ly phong tỏa tơi bời xót xa
Coi dân như rác trong nhà
Giặc như cha mẹ ông bà phải nuôi…

tinan_covid18

Phận người sinh kế dọc ngang
Khắp miền đất nước lang thang vật vờ
Sáng con mắt tỉnh giấc mơ
Tháo chạy tránh dịch bơ phờ thảm thê

Kinh tế/kê tính u mê
Mở chặn/chặn mở bốn bề hoang mang
Chốt thí/thí chốt bàng hoàng
Vỡ trận/trận vỡ tan hoang chẳng ngờ

Nghĩ dân nghèo dốt ngu ngơ
Coi dân như mấy con cờ trong tay
Đường phố rào quấn kẽm gai
Dùi cui súng đạn đọa đày mòn hơi

Mặc dân đói khát tả tơi
Cách ly phong tỏa tơi bời xót xa
Coi dân như rác trong nhà
Giặc như cha mẹ ông bà phải nuôi

Lòng tin nhân cách ngậm ngùi
Lương tâm lương thiện dập vùi bất nhân
Máu đỉẻng từ máu của dân
Sao để dân sống cô bần gian nan

Đường về thăm thẳm ngỡ ngàng
Nắng mưa thấm thía hai hàng lệ rơi
Tương lai lắt léo mù khơi
Đỉẻng ơi! Đừng sống tách rời lòng dân

....

chot_kiemtra_cachly06

Bích Nguyễn