.... Chống dịch ngu đần...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 415

Lãnh đạo chống dịch ngu đần
Chỉ thị giãn cách hành dân mất hồn
Cả nước khốn khổ sinh tồn
Test mũi phân loại não dồn xuống chân…

cachly_covid10
Một người dân nhận hàng từ shipper qua hàng rào
trong khu vực cách ly ở Hà Nội ngày 6 tháng 9 năm 2021.

Covid chạm tới mạng vong
Cách ly phong tỏa lòng vòng mặc dân
Hỗ trợ nhỏ giọt lần khân
Nonacovax liệu thân an bày

Dung túng cái ác gớm tay
Đợ dân bán nước đêm ngày lầm than
Giả dối tráo trở ngập tràn
Giá trị đạo đức Xuống Hàng Chó Trâu

Tự hào liềm búa đi đầu
Cả Nước Xuống Hố âu sầu nổi trôi
Bao che cái ác lên ngôi
Mạng người rẻ mạt than ôi tiêu đời

Nhà to nhất thế nhì thời
Chức to quyền lớn nổ lời phàm phu
Ghế to dưới lọng che ngu
Óc dốt tai điếc mắt mù phì thân

Lãnh đạo chống dịch ngu đần
Chỉ thị giãn cách hành dân mất hồn
Cả nước khốn khổ sinh tồn
Test mũi phân loại não dồn xuống chân

....

Bích Nguyễn

xuly_covid