....Chẳng nhằm gì!.... (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 375

“…Mấy chục tuổi đỉẻng quên thân
Mồ hôi công sức thấm dần Đồng Sênh
Đồng Tâm quyết vững bước lên
Lòng đất thương tiếc không quên Cụ Kình…”

55_tuoidang_ledinhkinh

Mấy chục tuổi đỉẻng nhằm gì
Khi án tử quyết tru di ba đời
Đỉẻng tạo bằng chứng che trời
Vội xét xử án bịt lời thế gian

Búa liềm cờ đỏ điêu gian
Tận diệt tận chiếm đất vàng Đồng Tâm
Lòng dân nghẹn đắng bao năm
Niềm tin xương máu trao nhầm lưu manh

Đồng Sênh thương tổn khó lành
Nằm trong chiến lược đỉẻng giành đất ăn
Hoang tàn chồng chất khó khăn
Vì đất lam lũ chống ngăn bạo quyền

Giữ đất nhiệm vụ đầu tiên
Đất là xương máu gắn liền quê hương
Hòa bình giữa chốn đời thường
Đỉẻng quyết giành đất nhiễu nhương xóm làng

Điẻng tranh ăn quá tồi tàn
Nếu không cướp đất lộn gan lên đầu
Bằng mọi cách nhúng chàm sâu
Giết người vô tội đúng khâu quy trình

Khép lớn tội dễ hành hình
Thêm 2 án tử tài tình diễn hay
Chung thân gánh vác khổ sai
27 án nhỏ lai rai dập vùi

Trấn áp thủ đoạn dùi cui
Vu khống tra khảo rợn người súng dao
Đất đai cũng biết khóc đau
Khinh đỉẻng chồn láo bắn vào lương dân

Mấy chục tuổi đỉẻng quên thân
Mồ hôi công sức thấm dần Đồng Sênh
Đồng Tâm quyết vững bước lên
Lòng đất thương tiếc không quên Cụ Kình

....

huyhieu_55tuoi_dang

14 tháng 9, 2020 
Bích Nguyễn