.... Tuột hết cooòi…! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 491

…Chích ngừa hỗ trợ ti vi nói
Đỉẻng hứa rồi tìm cách móc moi
Dập dịch, cách ly gây thêm tội
Dân nghèo dân khổ cứ để coi…

khauhieu_chong_covid02

"Ngạo nghễ Việt Nam" tuột hết cooòi
Tồng ngồng khoai sọ cố cầm hơi
"Không thắng không về" không ngăn nổi
Chết vì thói nổ ráng chịu thôi

Chích ngừa hỗ trợ ti vi nói
Đỉẻng hứa rồi tìm cách móc moi
Dập dịch, cách ly gây thêm tội
Dân nghèo dân khổ cứ để coi

Gom lùa quét sạch như sao chổi
Trách nhiệm lơ là ngó chút chơi
Thuốc men thiết bị cần cho phổi
Không đủ nên đành thí mạng toi

Hạ tầng cơm áo dân nghèo đói
Cơ bản gạo tiền nghiệt ngã soi
Quyền lực vặt lông nghề đâm trói
Đụng vào Covid rõ mặt tồi

vomom_chong_covid

Bích Nguyễn