.... Làm nhục đỉẻng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 446

“…Xử sao cho bớt điểm xui
Muốn xóa tin rác rối nùi khổ công
Gậy ông đập vỡ lưng ông
Trình độ vu khống tồng ngồng một phe…”

 

chandung_bake_bomhang02

Đem đỉẻng ra làm trò cười
Làm nhục đỉẻng lũ dỡ hơi chồn lùi
Đem đỉẻng ra diễn trò đui
Làm nhục đỉẻng bọn báo cùi bưng bô
Đang lúc dịch bệnh tăng đô
Làm nhục đỉẻng rõ thứ đồ lưu manh
Đang lúc dịch bệnh hoành hành
Làm nhục đỉẻng khiến dân lành cười vui!😁

Xử sao cho bớt điểm xui
Muốn xóa tin rác rối nùi khổ công
Gậy ông đập vỡ lưng ông
Trình độ vu khống tồng ngồng một phe
Mấy đứa viết báo cá mè
Truyền thông bẩn thỉu theo bè dân khinh
Mấy loại viết báo linh tinh
Làm nhục đỉẻng tội tử hình tru di!😎

chandung_bake_bomhang

Bích Nguyễn