.... Lấy mỡ rán thịt...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 461

…Giống như là Ốc mượn hồn
Đi đâu cũng có đỉẻng khôn dẫn đường
Khóc một đời sống thảm thương
Khóc ngày quay bước tìm đường về quê…

chot_kiemtra_cachly05

Lòng người đo với lòng đường
Mưu sinh khắp nẻo phố phường kiếm ăn
Lòng đời tiến thoái khó khăn
Đỉẻng no dân đói nhăn răng hết rồi

Trời ơi! Ngó xuống mà coi
Dân nghèo bỏ xác giống thời bảy năm
Còn mạng ngày chạy đêm nằm
Mặc cho số kiếp âm thầm lạc trôi

Cách là cách biệt xa xôi
Ly là ly tán mất rồi còn chi
Cách ly sợ hãi quá đi
Phương tiện thiếu thốn có gì mà mong

"Cách lầm hơn bỏ sót" xong
Niêm phong đánh dấu chẳng mong phục hồi
Vệ sinh săn sóc lôi thôi
Chủng mới cấp số sinh sôi lách luồn

Hành trang kèm nước mắt tuôn
Một lần như thể đi luôn chẳng về
Đỉẻng nâng thành tích khỏi chê
Giấu diếm dịch bệnh bốn bề tràn lan

Người không nhà trống cổng hoang
Phố phường vắng vẻ xóm làng hắt hiu
Thực tế sợ hãi tiêu điều
Giàu nghèo già trẻ liêu xiêu sinh tồn

Giống như là Ốc mượn hồn
Đi đâu cũng có đỉẻng khôn dẫn đường
Khóc một đời sống thảm thương
Khóc ngày quay bước tìm đường về quê

Lòng dân ruột thắt ê chề
Không tiền hỗ trợ không nghề mưu sinh
Đỉẻng cứ phát biểu linh tinh
"Lấy mỡ rán thịt" còn mình cứ xơi

....

Bích Nguyễn

chot_kiemtra_cachly04

tinan_covid10