.... Lòng đường...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 417

“…Lòng đường phơi rõ lòng đời
Lòng đường trút cạn lòng người mong manh
Nhỏ nhoi như chỉ treo mành
Mưu sinh cuộc sống chòng chành tha phương…”

phanvanmai

Côn trùng rả rích não nề
Nền cầu chiếu đất thảm thê gối đầu
Phố phường giãn cách đã lâu
Màn trời khát đói dãi dầu khổ đau

Cuộc đời chẳng biết ra sao
Dịch bệnh ai biết thế nào tương lai
Đường về sao lại quá dài
Đêm khuya trằn trọc đắng cay không lời

Lòng đường phơi rõ lòng đời
Lòng đường trút cạn lòng người mong manh
Nhỏ nhoi như chỉ treo mành
Mưu sinh cuộc sống chòng chành tha phương

Trước mặt tháo chạy khôn lường
Sau lưng sợ hãi bức tường cách ly
Vắc-xin hiệu quả hoài nghi
Đánh đố thực tế khả thi muộn màng

Đỉẻng cứ quen thói làm sang
Khoe khoang thành tích làng nhàng thối khăm
Chính phủ sao quá nhẫn tâm
Các gói cứu trợ ai cầm giấu đâu

....😓

sleeping_on_street01

Bích Nguyễn