.... giáo Thơ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 570

…Cô giáo Thơ nói điều bức xúc
Nói lời thẳng ngay thật đúng lúc
Vẫn hơn những loại người vô dụng
Thiếu lương tri thừa giáo điều manh múng…

tranthitho01

Trái với nhục nhã là hãnh diện
Trái với nhục nhã là tự hào
Nhục nhã có nghĩa là hổ thẹn
Nhục nhã có nghĩa là đáng khinh
Đồng khổ đồng hương đồng cảnh ngộ
Quá hoang mang nhìn lại dân tình
Đồng đói đồng lo đồng hoạn nạn
Quá ưu tư đánh đố niềm tin

Trái với thiên đường là địa ngục
Trái với thiên đường là âm ti
Thiên đường có nghĩa là thượng giới
Thiên đường có nghĩa là cảnh tiên
Không đất không nhà không hộ khẩu
Xuống Hàng Chó Ngựa bựa triền miên
Không việc không lương không hỗ trợ
Xuống Hố Cả Nước khổ muôn niên

Giãy hoài không chết Trùm Tư bản
Không giãy mà chết Xó Thiên đường
Trợ trẽn xạo láo gian ảo tưởng
Hành dân sống nghèo đói thảm thương
Đỉẻng búa liềm ca bài tự sướng
Theo giặc phá tan nát quê hương
Khoe khoang thành tích không biết ngượng
Phòng chống dịch bệnh kiểu bất lương

Cô giáo Thơ nói điều bức xúc
Nói lời thẳng ngay thật đúng lúc
Vẫn hơn những loại người vô dụng
Thiếu lương tri thừa giáo điều manh múng
Cô giáo Thơ sống bằng lẽ phải
Với trái tim không hề e ngại
Là tấm gương vô cùng xứng đáng
Góp sức mở con đường tươi sáng

....

cogiao_tho

Bích Nguyễn