.... Luật điẻng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 415

Giấu diếm số liệu ngây ngô
Thừa cơ tính toán chực vồ lợi riêng
Lây lan khủng hoảng mọi miền
Cầu cạnh thế giới xin liền vắc-xin…

chot_kiemtra_cachly03

Luật đỉẻng thủ tục "đầu tiên"
Luật rừng đặt chốt toàn quyền sát sanh
Đại dịch Covid lộng hành
Chỉ thị nhắc nhở biến thành bội thu

Thời gian giãn cách mịt mù
Lưỡng nan tiến thoái lòi ngu bực mình
Hàng nhu yếu phẩm lặng thinh
Nguồn cung thiết yếu thình lình hiếm khan

Vỉa hè dân đói lầm than
Về quê tránh dịch ngổn ngang trăm điều
Tổ chức ấu trĩ gian điêu
Hệ thống y tế láo liều mưu mô

Giấu diếm số liệu ngây ngô
Thừa cơ tính toán chực vồ lợi riêng
Lây lan khủng hoảng mọi miền
Cầu cạnh thế giới xin liền vắc-xin

Dân nghèo sao tới phần mình
Trắng tay than thở niềm tin mỏi mòn
Giáo điều khoác lác vo tròn
Đỉẻng lo gom góp trích bòn đãi quan

....

saigon_covid19

Bích Nguyễn