.... Ách tròng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 469

…Dân cam chịu ách tròng
Của lũ đỉẻng không tim
Hành dân như lăn bóng
Thương tích đâu cần kiếm…

cachly_congvien

Chân lý hóa chân lông
Tổ chức giống tổ chim
Ra chỉ thị sáo rỗng
Toàn sai nha ác hiểm

Dân cam chịu ách tròng
Của lũ đỉẻng không tim
Hành dân như lăn bóng
Thương tích đâu cần kiếm

Rào chắn hết là xong
Gốc dịch bệnh truy tìm
Dân từ lâu biết tỏng
Lương tâm giờ khan hiếm

Công bằng có hay không
Đạo đức vẫn lặng im
Trước mắt dân bụng trống
Chung quanh đầy bội nhiễm

Làm ơn bớt nổ ngông
Bớt liềm búa xà lim
Tiếp cho dân sự sống
Hiện thực khác khái niệm

Đừng bẻ thẳng thành cong
Đổi tráo láo như phim
Vẽ đỏ màu ảo vọng
Chặn rút lừa xảo nghiệm

....

phuongphap_chong_covid

Bích Nguyễn