....Rệu...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 274

Nước mắt làm hèn đớn chuyện bất công
Yêu nước tốt bị tố là phản động
Chế độ gian tham nóng cháy lòng dân
Đất nước tan hoang vận hồi suy tận…

lanhdao_congsanvietnam04

Đời rệu rã hay lòng người rã rệu
Cuộc đời con cam chịu giấc mơ con
Từ thể xác đến tận cùng trí lớn
Nước mắt làm hèn đớn chuyện bất công
Yêu nước tốt bị tố là phản động
Chế độ gian tham nóng cháy lòng dân
Đất nước tan hoang vận hồi suy tận
Làm người lương thiện lận đận đủ đường
Dân phải sống nước dâng đầy ám chướng
Trước mặt sau lưng vướng rác nực nồng
Còn rước giặc khum lưng lóng cóng
Bày trò quơ hốt khống chế quyền năng
Một đất nước rơi vào im lặng
Nhìn giặc ung dung lấn chiếm cõi riêng
94 triệu không dám biểu tình trưng ý kiến
Đỉẻng phò ngoại bang hiến trọn Thành đô
Bán Nước chia cướp Mồ Cha Đất Tổ
Toàn dân ơi! Ngày khổ hận tới rồi

😥😥😥😥

....

Bích Nguyễn