.... Chờ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 430

“…Thương thân em Trần Đức Đô
Một mình chống đám bưng bô nhục hèn
Thời bình chết xác lạnh đen
Dưới tay đồng chí người quen ngậm ngùi..”

tranducdo02

Bí mật chôn xuống đất rồi
Quan Tướng/Tá/Úy có Trời bao che
Uất ức dưới mộ im re
Cả nước chia sẻ lặng nghe sụt sùi

Thạch Sanh quân tử ngậm ngùi
Lý Thông gian hiểm mừng vui vội vàng
Thế lực thù địch lan tràn
Núp bóng doanh trại bầy đàn luyện quân

Đánh đập hành hạ xác thân
Chết người trai trẻ quân nhân hiền lành
Mạng người hồn xác mỏng manh
Chưa tròn khát vọng hẹn dành kiếp sau

Oan khiên uất ức dâng trào
Pháp luật biết đến khi nào thực thi
Công bằng liêm chính là chi
Sức mạnh quân đội còn gì dân tin

Quân đội trang bị đội hình
Giết giặc luôn khó/dân mình giết mau
Kỹ thuật hiện đại hóa cao
Lực lượng trấn áp vẽ màu tung hô

Thương thân em Trần Đức Đô
Một mình chống đám bưng bô nhục hèn
Thời bình chết xác lạnh đen
Dưới tay đồng chí người quen ngậm ngùi

Chờ khi sự thật phanh phui
Giết người dàn cảnh trốn chui đường nào
Chờ khi nước loạn dân đau
Trả dân nợ máu thắm màu tự do

....

Bích Nguyễn