.... Lễ xuất quân...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 856

…Chính phủ chai mặt xin tiền
Báo đỉẻng giật tít góp liền chiến công
Bãi trâu cắm mấy cái bông
Tuyên giáo chỉ đạo cộng đồng phải theo…

le_xuatquan01

Lễ xuất quân thấy vui ghê
Màu mè cờ lọng hả hê cười đùa
Xin tiền dân ủng hộ mua
Cò mồi già trẻ thi đua mọi miền

Chính phủ chai mặt xin tiền
Báo đỉẻng giật tít góp liền chiến công
Bãi trâu cắm mấy cái bông
Tuyên giáo chỉ đạo cộng đồng phải theo

Chuyên nghề lừa đảo lật kèo
Ồn ào rầm rộ trò mèo gạt dân
Cướp phá tàn hại bất nhân
Ăn xác đồng loại chẳng cần giấu che

Xuống Hố Cả Nước le te
Thiên đường một lũ cá mè sình ươn
Vắc-xin xin khắp tứ phương
Xuất cho thấy rõ một phường tráo trơ

....

le_xuatquan02

Bích Nguyễn