....Mặc niệm...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 245

“…Giang sơn nguy biến chẳng khôn lường
Chín chín năm đặc khu nhượng sổ
Tay sai nô lệ bọn bất lương…”

chothue_99nam

Mặc niệm trước vong linh tiên tổ
Quê hương xin bớt cảnh thê lương
Thăm thẳm chất chồng niềm thống khổ
Oán than sầu thảm khắp mười phương
Uất hận qua bao nhiêu biến cố
Tồn vong nghiệp khí họa vô thường
Lòng dân sôi sục như thác đổ
Trọn vẹn dấn thân chết can trường
Chống bọn gian tham dâng lãnh thổ
Bán nước hại dân sống nhiễu nhương
Vận nước nổi trôi soi kim cổ
Giang sơn nguy biến chẳng khôn lường
Chín chín năm đặc khu nhượng sổ
Tay sai nô lệ bọn bất lương

....

dackhu_kinhte11

trungcong_xamnhap_vietnam

Bích Nguyễn