.... Hát trên xác dân...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 602

“…Hát hò giao hưởng ai xem tới
Tàn nhẫn máu xương thống khổ rơi…”

nhahat_thuthiem02

Vui thật sao trên những xác người
2000 tỉ điều chỉnh thú vui chơi
Thủ Thiêm gương mặt Đô thị mới
Dân khóc nghẹn lòng sống cầm hơi
Hát hò giao hưởng ai xem tới
Tàn nhẫn máu xương thống khổ rơi
46 năm tham gian thủ lợi
Trò hề cướp diệt vẫn chưa vơi
Nuôi hầm trở mặt đè đầu cỡi
Giải phóng mồ oan rải khắp nơi

....😪😥

Bích Nguyễn