.... Xúi...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 666

…Giờ thì đầu đội đống phân
Cả dòng họ được lần khân tấu hài
Lãnh đạo có dịp nói dai
Tại "bé" mất trí bất tài khùng điên…

duong_duc_thinh02

Lừa người ngã xuống quên mình
Hiến dâng tuổi trẻ hy sinh thiệt tồi
Truyền thông ráng giữ ghế ngồi
Sứ quán lên tiếng thật là khó coi

Xúi ẩu "bé" Thịnh trổ mòi
Dè lòi ra mấy "ổ giòi" sữa bơ
Ló đuôi chồn cáo bá vơ
Vạ lây ham hố xé cờ vong ân

Tưởng học văn hóa độ thân
Nơi "xứ giãy chết" trăm phần hiển vinh
Nào hay phút chốc hóa sình
Không kịp giấu mặt đáng khinh suốt đời

Đâu mình "bé" lãnh "đạn" thôi
Giờ cả hệ thống bỉ bôi ê chề
Kịch bản đạo diễn vụng về
Lãng phí danh dự học nghề bất nhân

Giờ thì đầu đội đống phân
Cả dòng họ được lần khân tấu hài
Lãnh đạo có dịp nói dai
Tại "bé" mất trí bất tài khùng điên

....

duong_duc_thinh03

duong_duc_thinh04

Bích Nguyễn