Nhục như con chó (Hoàng Thi)

Lượt xem: 2368

Tôi nhớ mãi nỗi nhục nhã quốc thể khi đi dịch cho một người Việt sống bất hợp pháp, buôn lậu, bị cảnh sát Séc bắt.

canhsat_sec
Hình internet : Cảnh sát Séc

Cảnh sát hỏi:

 

- Không giấy tờ cư trú sao không về Việt Nam, mà lại trốn ở lại Séc làm gì?

 

Trả lời:

 

- Dạ thưa,  Việt Nam là chế độ Cộng sản độc tài, đói nghèo, tôi sợ không dám về ạ.

 

Cảnh sát :

 

- Sao các anh không đấu tranh xóa cái chế độ Cộng sản đó đi?

 

Trả lời :

 

-Dạ, chống nó thì nó bắt nó giết!

 

Cảnh sát:

 

-Không dám hy sinh thì sao có tự do được? Các anh có biết dân Séc chúng tôi đã phải hy sinh mấy trăm ngàn người chống cộng sản mới có ngày hôm nay. Còn dân Việt các anh là loại hèn mạt, không dám chống cộng sản ở nước mình. Chỉ chờ người khác diệt xong mới chạy đến ở nhờ. Ở nhờ còn lợi dụng buôn lậu, buôn ma túy bậy bạ. Chúng tôi không chứa chấp loại người phạm pháp như anh. Anh sẽ bị trục xuất về VN mà sống chung với cộng sản nhé! Còn muốn không còn cộng sản ở nước mày thì chúng mày phải tự làm nấy.

 

Tôi vừa dịch vừa muốn khóc. Nhục như con chó. Mà tay cảnh sát nói đúng.

 

Rồi tay cảnh sát quay lại nhìn tôi -kẻ phiên dịch bất đắc dĩ đang chịu trận -cười nhẹ và hỏi tôi:

 

- Thế anh có về Việt Nam sống không?

 

Tôi:

 

-Oh tôi về chứ sao không?

 

Cảnh sát :

 

- Anh không sợ Cộng sản và sợ khổ à?

 

Tôi :

 

-Không thưa ông, tôi sẽ về để cùng dân tôi đấu tranh loại bỏ cả Cộng sản và đói nghèo. Để con cháu chúng tôi không phải chịu cảnh khổ nhục như thế này và không phải vừa dịch vừa muốn khóc như tôi đây.

 

Cảnh sát : Fack? ( thật à ? )

 

Tôi :

 

Urcite fack sto procent.

 

(Chắc chắn là đúng 100%).

 

 

Hoàng Thi