.... Báo sạch mơ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 574

“…Giấc mơ Báo Sạch rụng rơi
Tự do không có khổ đời cùm gông
Giấc mơ Báo Sạch đi đoong
Tự do không có cùm gông khổ đời…”

nhom_baosach02

Giấc mơ "báo chí tự do"
Báo Sạch bị hốt người lo kẻ giàu
Nực cười ở xứ Đông Lào
Báo Sạch bị hốt người giàu kẻ lo

Nghe thôi chẳng dám đôi co
Hiệp hội Báo chí một lò nịnh thâm
Đăng toàn tin tức cũ hâm
Tam sao thất bổn in nhầm số sai

Phóng viên lề phải khôi hài
Phanh phui tham nhũng viết bài khơi khơi
Tin tức xạo nhảm đăng chơi
Gầm giường đáy chạn tiện nơi giải bày

Chẳng dám chống bọn cướp ngày
Không dám đụng lũ giặc ngoài biển Đông
Báo đời báo hại báo ngông
Lương tiền cứ lãnh cho xong kiếp hèn

Khổ đau riêng chỉ dân đen
Ruộng không đồng trống sống quen đói nghèo
Níu gai bám cỏ eo sèo
Lũ về treo mạng mốc meo giữa trời

Đỉẻng ban lắm luật không lời
Coi dân như kẻ thù đời chẳng dung
BOT bẩn đểu rộ khắp vùng
Thu tiền bất chính mánh mung lừa người

Giấc mơ Báo Sạch rụng rơi
Tự do không có khổ đời cùm gông
Giấc mơ Báo Sạch đi đoong
Tự do không có cùm gông khổ đời

....

nhom_baosach03

Bích Nguyễn