.... Bìm bịp đất...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 702

…Bìm bịp có bịp ai đâu
Mà sao cứ phải cúi đầu chịu oan
Đất đen thổi giá theo vàng
Môi giới địa ốc món hàng gạt nhau…

consot_btdongsan01

Bìm bịp có bịp ai đâu
Sao bịp Bìm bịp thảm sầu tả tơi
Họ hàng như bóng lá rơi
Sắp thành tuyệt chủng giữa đời tiêu tan

Ngỡ đâu dựa chốn thiên đàng
Chỉ số hạnh phúc vô vàn vút cao
Lâu đài dinh thự siêu giàu
Của cải trù phú đất bao hoàn cầu

Bìm bịp có bịp ai đâu
Người ta mượn tiếng bịp sâu mút mùa
Đặt bao thứ luật thi đua
Liếc qua cũng biết giải mua hết rồi

Cũng là chốt kiếm ghế ngồi
Bon chen bổng lộc kiếm mồi thảnh thơi
Chờ khi hạ cánh sống đời
An toàn kín tiếng giữ hơi tương cầu

Bìm bịp có bịp ai đâu
Mà sao cứ phải cúi đầu chịu oan
Đất đen thổi giá theo vàng
Môi giới địa ốc món hàng gạt nhau

Miếng đất chưa kịp đổi màu
Năm bảy tay vịn nháo nhào giá nâng
Phong trào bán đất nuôi thân
Ăn hết chẳng biết đầu đần giấu đâu

Bìm bịp có bịp ai đâu
Cơn sốt cấp tính đất giàu đổi tên
Đẩy giá đột biến lấy hên
Tiền vô túi bỗng tăng lên quá nhiều

Học đòi theo giống nói điêu
Sông sâu bờ cạn bán liều tiêu tan
Đất liền biển đảo tan hoang
Đời sau núi bạc rừng vàng kiếm đâu

....

consot_datdai01

Bích Nguyễn