.... án vẫn lên chức...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 691

“…Tội phạm Kinh tế quốc dân
Thị trường trong nước hố phân lâu rồi
Bám bợ rúc rỉa như giòi
Ngân sách mục nát miếng mồi rữa hư...”

nguyenlocan02

Quan liêu cao cấp một lò
Gian tham danh vọng chức to quyền nhiều
Bổ nhiệm bất chấp án kêu
Ráng góp đủ vốn gỡ liều thế chân

Tội phạm Kinh tế quốc dân
Thị trường trong nước hố phân lâu rồi
Bám bợ rúc rỉa như giòi
Ngân sách mục nát miếng mồi rữa hư

Phồn vinh tài sản riêng tư
Rừng vàng biển bạc ngốn như hạm về
Đất nước kiệt quệ khỏi chê
Nợ công nâng cấp thảm thê dân lành

Lợi ích phe nhóm lưu manh
Có bàn tay đỉẻng điều hành thực thi
Đũa thần biến hóa cấp kỳ
Hiện thân ma quỉ âm trì bao che

....

nguyenlocan03

Bích Nguyễn