phải đảng CSVN đang chuẩn bị quà sinh nhật 100 năm ngày thành lập đảng CSTQ? (Trương Nhân Tuấn)

Lượt xem: 255

“…Theo tôi, giữa VN và TQ hiện nay đang bí mật tiến hành việc phân định hải phận ngoài cửa vịnh Bắc Việt. Ta thấy việc phân định vùng biển này tùy thuộc vào hiệu lực các đảo HS...”

phambinhminh05
Cựu Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Tập Cận Bình muốn làm một cái gì đó trong năm nay để đánh dấu kỹ niệm 100 năm thành lập đảng (ngày 23 tháng Bẩy năm 1921).

Tập có thể gây chuyện "thống nhứt đất nước" để đánh Đài loan. Tập có thể chiếm các đảo của VN hay của Phi ở TS với danh nghĩa "giải phóng các lãnh thổ đã bị địch chiếm đóng từ Thế chiến thứ II". Tất cả các chuyện này đều có thể là món quà nặng ký của Tập Cận Bình dâng lên đảng. Họ Tập cần phải thành công ở một trong các mục tiêu này để khẳng định tính chính đáng và uy tín của cá nhân.

Nhưng việc sử dụng quân sự để giải quyết tranh chấp lãnh thổ có thể họ Tập sẽ tính toán sai lầm vì việc này sẽ mở màn cho chiến tranh.

Mỹ sẽ chống lưng Đài loan, thậm chí cùng với Nhật can dự vào chiến tranh, không để lục địa thôn tính Đài loan. Mỹ cũng sẽ chống lưng Phi và VN đến đánh TQ cho tới khi TQ không còn chiếc hàng không mẫu hạm hay chiếc khu trục hạm nào. Tiềm lực hải quân Mỹ dư sức làm việc này.

Nhưng TQ có thể tiến hành những thủ thuật khác, hòa bình, để khẳng định chủ quyền hải phận và lãnh thổ ở Biển Đông.

Ta thấy tháng 11 năm ngoái 2020, ông Phúc đã ký nghị đinh cấm phổ biến hay bàn luận những thông tin về chủ quyền biển đảo. Phải có chuyện gì CSVN mới làm như vậy. Từ nhiều thập niên nay học giả, báo chí trong nước bàn tán không ngớt về nội dung này.

Theo tôi, giữa VN và TQ hiện nay đang bí mật tiến hành việc phân định hải phận ngoài cửa vịnh Bắc Việt. Ta thấy việc phân định vùng biển này tùy thuộc vào hiệu lực các đảo HS.

Mục đích bưng bít thông tin là vì đảng CSVN đã có chủ ý nhượng bộ TQ về hai mặt.

Thứ nhứt là nhìn nhận chủ quyền HS thuộc về TQ. Thứ hai chấp nhận một hiệu lực nào đó về hải phận kinh tế độc quyền của các đảo HS.

Theo tôi, nếu hai điều này là sự thật thì CSVN đã mở một tiền lệ nguy hiểm. Đó là, thứ nhứt, khi nhìn nhận chủ quyền của TQ tại HS thì CSVN đã nhìn nhận hiệu lực công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng.

Và hai, khi chấp nhận các đảo HS có hiệu lực là “đảo”, tức các đảo này có vùng EEZ, VN cũng tạo ra tiền lệ chấp nhận các đảo nhỏ, không có người ở, cũng có vùng EEZ.

Cả hai sai lầm này có thể làm hại VN trong tương lai ở các đảo TS.

Tôi muốn mở một dấu ngoặc ở đây là nói về số phận của cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh. Ông này thôi chức bộ trưởng ngoại giao nhưng không thấy được phân công nhiệm vụ nào cụ thể.

Phải chăng đảng CSVN gạt ông này ra ngoài vì mục đích dễ dàng nhượng bộ cho TQ ?

Trương Nhân Tuấn

Nguồn: facebook.com/nhantuan.truong