.... Làm ơn (*) ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 505

Đỉẻng mày nham hiểm bán rao
Truyền thông vu khống vây bao dẫn đường
Tung trò dơ bẩn tầm thường
Mánh khóe hèn mạt nhiễu nhương dân lành…

nguyenthuyhanh16

Đỉẻng mày cứ bắt thẳng tay
Ỷ đông ỷ mạnh mặt dày tráo trơ
Bất chấp miễn có thời cơ
Lệnh quyền giam giữ muôn đời hay sao?

Đỉẻng mày nham hiểm bán rao
Truyền thông vu khống vây bao dẫn đường
Tung trò dơ bẩn tầm thường
Mánh khóe hèn mạt nhiễu nhương dân lành

Đỉẻng mày tâm ý lưu manh
Chỉ ham chức tước quyền hành tào lao
Gây bao hoạn nạn khổ đau
Lật mặt khuất tất máu đào cách chia

Đỉẻng mày quen thói chầu rìa
Sợ giặc sợ mất lọng hia ghế ngồi
Hành dân điêu đứng tả tơi
Nhà tù như nấm che đời khổ sai

Đỉẻng mày hếch mắt giương oai
Một lũ gian ác cướp ngày trộm đêm
Tham nhũng chật đất như nêm
Khuếch trương tung hứng búa liềm bao che

Đỉẻng mày chẳng biết lắng nghe
Lòng dân tiếng khóc máu đe ngập trời
Đau thương thống khổ tim người
Làm ơn trả lại nụ cười cho dân

Bích Nguyễn

(*) Làm ơn trả Chị Thúy Hạnh cho dân!