.... Chửi được giải cao...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 700

“…Chửi đứa trộm tiếng người kêu
Chửi đứa bán nước chẳng khều trúng lông
Bà con có thấy hay không
Chửi trộm gà lợn được lồng giải cao…”

tongvanhan02

Chửi đứa trộm gà lợn ngu
Chửi thằng bán nước đi tù mọt gông
Mượn câu thơ chữ lòng vòng
Gởi cho đứa trộm chúc mong thêm giàu
Nhờ vậy được chấm giải cao
Chỉ cần chớ đụng miếng vào tộc trên
Tham nhũng nhân cách sống bền
Quan lộ phát mãi bốn bên phất đều

Chửi đứa trộm tiếng người kêu
Chửi đứa bán nước chẳng khều trúng lông
Bà con có thấy hay không
Chửi trộm gà lợn được lồng giải cao
Bà con có thấy tầm phào
Chửi đứa bán nước rước vào ngục đen
Thơ văn chữ nghĩa rối ren
Hội Nhà văn giỏi nhục hèn kiếm ăn

....

Bích Nguyễn

*****

Đọc thêm:

Thơ của Tòng Văn Hân giải Nhì ( không có giải nhất)

Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
-Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất bản
Có nhiều gà nhất mường!
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
-Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé!
Từ thuở bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ

Tòng Văn Hân