.... Tưởng gì...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 719

“…Cớ đâu bắt bớ dân mình
Cớ đâu hà hiếp tội tình dân oan
Nịnh trên nạt dưới dã man
Giờ thì trây mặt đỉẻng gian giở trò…”

nguyenthuyhanh13

Tưởng gì! Mấy thứ chõng chơ
Bắt quàng chị Hạnh vội quơ cắn càn
Đỉẻng gì càng ác càng gian
Sợ kẻ lấn chiếm tan hoang nước nhà

Rắp tâm cõng chó cắn gà
Dại ngoài ngõ chợ/khôn nhà hành dân
Cũng là một xác một thân
Mà sao đầu óc nhét phần cặn dư

Dựa gì mấy thứ thông tư
Bộ Luật Hình Sự ngu như *** chồn
Ghép tội phát tán càn khôn
Chống phá Nhà nước mất hồn sợ lo

Chị Hạnh đâu biết tội to
Cũng chẳng có chút tiền kho mà xài
Chống gì với mấy tay sai
Băng rôn biểu ngữ chống ai bây giờ

Quỹ 50 ngàn chẳng còn mơ
Từ thiện giúp đỡ phận đời khó khăn
Cũng chẳng còn để giúp ăn
Ngày đêm một đám chó săn theo rình

Cớ đâu bắt bớ dân mình
Cớ đâu hà hiếp tội tình dân oan
Nịnh trên nạt dưới dã man
Giờ thì trây mặt đỉẻng gian giở trò

Tưởng gì! Gà gáy khỉ ho
Thời 4.0 mà cứ giả đò ngu si
Hở ra là bắt còng đi
Bạn vàng thế giới cười khì nhục cho

....

Bích Nguyễn