.... Tàn tro...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 775

“…Phân minh khẳng khái giữ lòng
Bao nhiêu khổ nạn chất chồng chưa nguôi
Mùi hương nhang khói ngậm ngùi
Núi mòn biển cạn chôn vùi tàn tro…”

nguoidan_ditan

Nước mắt chen với tiếng cười
Tháng Tư Đen máu cờ tươi trước nhà
Đâu chắc nói thật được tha
Ráng sống ân oán cho qua kiếp này

Bao năm quang gánh quằn vai
Bao ngày xấu rước họa tai nhọc nhằn
Trời thương vượt ải khó khăn
Chân ngắn não nhỏ cắn răng thụt lùi

Phạch áo vỗ ngực thoái lui
Đối đầu gan góc vận xui miệt mài
Cúi đầu phận chốt an bày
Nhân tình thế thái lưu đày xác thân

Đầu hồi đứng đụng tiểu nhân
Cuối ngõ đi gặp gian thần mánh mung
Giữa đường chạm mặt đứa khùng
Phố chợ hấp lực nổi xung bốc đồng

Phân minh khẳng khái giữ lòng
Bao nhiêu khổ nạn chất chồng chưa nguôi
Mùi hương nhang khói ngậm ngùi
Núi mòn biển cạn chôn vùi tàn tro

....

Bích Nguyễn