.... Kiện trời cao...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 683

…Gương xấu lộ chẳng thể ngờ
Chín mười tuổi biết đọc lời điêu ngoa
Đấu từ tiểu học đấu ra
Đấu từ trường lớp đấu qua trường đời…

cogiao_nguyenthituat01

Cô giáo Tuất kiện Trời cao
Môi trường giáo dục xiết bao thảm sầu
Ăn chặn bớt xén từ lâu
Rác tham lạm đổ xuống đầu giáo viên

Hiệu trưởng khuất tất lộng quyền
Đẻ loạn các quỹ thu tiền gian manh
Đạo đức nghề nghiệp tan tành
Phe nhóm vây cánh cấu thành ghế trên

Giăng bẫy cô lập trùm mền
Lời đồn mua chức họ tên nổi phều
Cậy quyền ỷ thế tự kiêu
Làm quan cả họ ăn liều bất minh

Mưu ma chước quỉ trá hình
Nghề giáo bỗng chốc nhuốm sình tối đen
Trồng người tùy tiện rối ren
Tội ác hủy hoại ngọn đèn tuổi thơ

Gương xấu lộ chẳng thể ngờ
Chín mười tuổi biết đọc lời điêu ngoa
Đấu từ tiểu học đấu ra
Đấu từ trường lớp đấu qua trường đời

Kết quả giáo dục tanh hôi
Tham nhũng cải cách dở hơi tận cùng
Tương lai đất nước mịt mùng
Ngày tàn Nhạ ngọng cáo chung tới rồi

Nhạ ngọng ơi!
Nhạ ngọng ơi!
Một mình cô giáo!
Bơ vơ kiện Trời!

....

vuviec_truongtieuhoc_saisonb

Bích Nguyễn