.... Hỏi...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 578

…Mầm non đất nước cạn sèo
Lâu đài đầy tớ mọc leo giữa trời
Bất công tráo trở cầm hơi
Công bằng Nhân ái lạc trôi đâu rồi...

dang_csvn_quangvinh_muonnam

Rừng vàng biển bạc Trời ban
Đất nước sao vẫn gian nan muôn đời
Ngoại bang xâm lấn tơi bời
Đế quốc giày xéo rã rời máu xương

Khổ đau trên khắp quê hương
Thêm họa nô lệ lầm đường diệt vong
Lương dân tê tái cạn lòng
Đất khô nhuộm máu chất chồng oán than

Tai ương nghiệt ác vô vàn
Nội chiến ruột thịt tương tàn thảm thương
Nỗi nhục chia cắt đoạn trường
Rước giặc lãnh thổ cắt nhường hiến dâng

Phận chư hầu khổ bội phần
Cống nạp phẩm vật nợ nần chiến tranh
Lợi ích phe nhóm lộng hành
Xuất khẩu lao động ban ngành ăn theo

Mầm non đất nước cạn sèo
Lâu đài đầy tớ mọc leo giữa trời
Bất công tráo trở cầm hơi
Công bằng Nhân ái lạc trôi đâu rồi

Hỏi người yêu nước thương nòi
Chỉ số hạnh phúc tuyệt vời đây sao!
Hỏi người bi trí dũng cao
Chỉ số no ấm đồng bào đủ chưa!

....

Bích Nguyễn