.... Bức bối...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 625

Tăng tốc tiền phạt nộp nhanh
Không biết tiền đó cấu thành quỹ chi
Tăng thêm tiền phạt phạm qui
Không biết tiền đó đường đi thế nào…

hohang_cungphat02

Trời ơi có "bức bối" không?
Ăn mặc phản cảm hở mông khoe đùi
Trần tục nói phét thấy vui
Khuynh hướng văn hóa thụt lùi vong nô

Tốt đưa ra xấu giấu vô
Ngược đời nay cứ bô bô phô hàng
Mặc cho nắng nóng chói chang
Đến nơi cúng kính khói nhang mịt mờ

Lượn qua chùa miễu tôn thờ
Tới lui phố thị treo cờ trang nghiêm
Chẳng chút vị nể búa liềm
Thịt da non nõn tị hiềm ghét ganh

Tăng tốc tiền phạt nộp nhanh
Không biết tiền đó cấu thành quỹ chi
Tăng thêm tiền phạt phạm qui
Không biết tiền đó đường đi thế nào

....🤣😴

hohang_cungphat03

Bích Nguyễn