Tôi tuyệt thực để đề nghị nhà nước tôn trọng Quyền Con Người (Trần Huỳnh Duy Thức)

Lượt xem: 462

“…Có vùng lên được một vài năm như Myanmar rồi bóng tối vẫn cứ bất ngờ ập xuống." Sự khai sáng này không chỉ cần thực hiện ở người dân, mà còn ở cả những người giữ vai trò lãnh đạo…”

thapden_soisang

Trần Huỳnh Duy Thức - 26/3/2021: "Tôi tuyệt thực để đề nghị nhà nước tôn trọng Quyền Con Người theo những cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã ký và trả tự do cho tôi cùng các tù chính trị để bắt đầu một cuộc cách mạng ánh sáng cho dân tộc tránh những bất lợị cho đất nước”

Vừa qua vào ngày 26/3/2021 gia đình đã có buổi thăm gặp anh Thức sau một thời gian dài không được thăm gặp do dịch Covid. Tại buổi thăm gặp này anh Thức cho biết anh tiếp tục tuyệt thực từ ngày 20/2/2021 yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao phản hồi đơn "Yêu cầu miễn hình phạt còn lại" anh đã gửi vào ngày 7/7/2018. Anh nhắc lại và nhấn mạnh rằng đây không phải là việc xin được giảm hình phạt mà là yêu cầu các cơ quan chức năng tuân thủ đúng các quy định pháp luật đã ban hành, đúng như những gì Việt Nam đã hứa hẹn và cam kết với cộng đồng quốc tế về vấn đề quyền con người.

Trong lúc tuyệt thực anh Thức vẫn không quên dõi theo Myanmar. Anh nhắn gửi các phân tích về cục diện thế giới trong thời gian tới và tầm quan trọng của cuộc cách mạng ánh sáng đối với Myanmar và Việt Nam thông qua hai lá thư 134 và 135. Để hiểu thêm về cuộc cách mạng ánh sáng xin mời mọi người đọc thư 134 và 135 tại đường link sau: http://bit.ly/letter134-135

Vào cuối buổi thăm gặp anh Thức dặn gia đình đừng khuyên anh dừng tuyệt thực nữa mà hãy tập trung năng lượng vào công việc khai sáng và thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đây là cách tốt nhất để đồng hành cùng anh vào lúc này. Gia đình đang tiếp tục các công việc cần thiết để hỗ trợ anh Thức và sẽ sớm chia sẻ thông tin đến mọi người.

Trong thời gian đó, rất mong mọi người hãy ghi nhớ và chia sẻ thông điệp của anh Thức: "Từ bạo lực vũ trang đến phi bạo lực, cách mạng 'giải phóng dân tộc' đến cách mạng đường phố, cách mạng màu mà không gắn với thực chất thay đổi để nâng cao dân trí đi kèm với chấn dân khí thì các dân tộc đó vẫn chỉ chìm trong bóng tối dưới những màu sắc khác nhau. Có vùng lên được một vài năm như Myanmar rồi bóng tối vẫn cứ bất ngờ ập xuống." Sự khai sáng này không chỉ cần thực hiện ở người dân, mà còn ở cả những người giữ vai trò lãnh đạo.

Trần Huỳnh Duy Thức

Nguồn: facebook.com/tranhuynhduythuc