.... Đất nước... Đen...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 624

Đất nước ôi mặt đỏ tim đen
Dã man mọi rợ đột biến gien
Lũ gian xảo bẩn mưu độc đỉẻng
Vu cáo người lương thiện khùng điên…

leanhhung_phamthanh_trinhbaphuong

Đất nước ôi năm triệu quạ đen
Che cả bầu trời óc nhỏ nhen
Ngu ác tham không hề hổ thẹn
Hại dân bán nước quá đê hèn

Đất nước ôi tăm tối màu đen
Con người hoang mang sống bon chen
Bươi hố rác miếng ăn mắc nghẹn
Rớt hầm sâu trăn trối thân quèn

Đất nước ôi tri thức bùn đen
Quyền lợi công dân chẳng bỏ bèn
Hiến pháp giống con sâu trong kén
Nằm im chờ hóa bướm lộng đèn

Đất nước ôi xương máu quện đen
Nhồi sọ yêu đỉẻng mới được khen
Nếu phản biện chân tình sắc bén
Tù đày giam giữ xác thân quen

Đất nước ôi mặt đỏ tim đen
Dã man mọi rợ đột biến gien
Lũ gian xảo bẩn mưu độc đỉẻng
Vu cáo người lương thiện khùng điên

....

Bích Nguyễn