....An ninh mạng ơi...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 599

...Làm ơn tỉnh trí mau đi
Tự phản biện biết làm gì giúp dân
Làm ơn mở óc một lần
Tự ý thức hiểu tinh thần Tự do…

kiemduyet_internet01

"An ninh mạng" là tay sai
Bưng bô bán nước bất tài hại dân
Phá hoại những thứ dân cần
Chỉ chọt đánh sập tinh thần cách tân

"An ninh mạng" loại vong ân
Đầu óc bẩn thỉu ngu đần nhỏ nhen
Sống nhờ tiền thuế dân đen
Rình xóa face book đê hèn lương tâm

"An ninh mạng" thứ khùng hâm
Phản bội táng tận oái oăm tội đồ
Mù quáng sợ hãi ngây ngô
Báo cáo gỡ "nick" hàm hồ ngu si

Làm ơn tỉnh trí mau đi
Tự phản biện biết làm gì giúp dân
Làm ơn mở óc một lần
Tự ý thức hiểu tinh thần Tự do

Làm ơn hiểu nghĩa Ấm No
Độc lập Hạnh phúc xứng cho nước nhà
Làm ơn qui chính cải tà
Sống cùng nguồn cội một nhà với dân

....

kiemduyet_internet02

Bích Nguyễn