.... Từ lòng dân...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 788

“…Từ nông thôn thành thị
Nâng ý thức chính trị
Quyền công dân thực thi
Triệt để và bền bỉ…”

myanmar_revolution06

Khắp cả nước Miến Điện
Cùng xuống đường trực diện
Chống quân đội cầm quyền
Chống thể chế quân phiệt

Tràn khí thế Mùa Xuân
Quyết liệt từ lòng dân
Kết nối mọi giai tầng
Đồng thanh tăng hiệu ứng

Sức mạnh mẽ tưng bừng
Rọi tâm thức sáng trưng
Tiến bước mãi không ngừng
Tương lai là minh chứng

Yêu Độc lập Tự do
Cầu Dân chủ ấm no
Vì Công bằng Nhân ái
Chống gian xảo độc tài

Từ nông thôn thành thị
Nâng ý thức chính trị
Quyền công dân thực thi
Triệt để và bền bỉ

Đầy anh dũng tự hào
Như sóng biển dạt dào
Tình dân tộc sáng cao
Hơn hẳn xứ Đông Lào

....

myanmar_revolution05

Bích Nguyễn