.... Không phải xứ mình...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 557

…Đối đầu nguy hiểm hy sinh
Nhà sư/Bác sĩ liều mình dấn thân
Công Nông Thương các lớp tầng
Học sinh Trí thức bội phần tham gia…

myanmar_revolution00

Làn hơi sức sống chở che
Trẻ thơ như búp măng tre xuống đường
Kết hợp diễn biến phi thường
Tinh thần Miến Điện lật phường ác ôn

Tự do tự quyết sinh tồn
Bảo vệ Dân chủ kinh hồn khựa gian
Mạnh mẽ chống bọn tham tàn
Tất cả chung ý chung gan biểu tình

Đối đầu nguy hiểm hy sinh
Nhà sư/Bác sĩ liều mình dấn thân
Công Nông Thương các lớp tầng
Học sinh Trí thức bội phần tham gia

Xã hội/Dân sự một nhà
Đồng lòng dũng cảm thật là anh minh
"Nhìn biết không phải xứ mình
Đông Lào nhục mặt xuống sình tả tơi

Cúng dường nhang khói cầu trời
Giải oán nghiệp chướng cảnh đời thảm thương
Cả Nước Xuống Hố thê lương
Xếp Hạng Chó Ngựa chịu đường diệt vong!"

....

Bích Nguyễn

myanmar_revolution02

myanmar_revolution03

myanmar_revolution01

myanmar_revolution