.... Đám đông thức...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 634

…Nhà tan nước mất sá chi
Sư quốc doanh nhắm mắt đi cũng giàu
Đám đông vô thức nháo nhào
Dốt ngu như thế Phật nào chứng cho…

damdong_vothuc01

Nghề chuyên nghiệp thợ đọc kinh
Tượng tô thao túng trá hình khói nhang
Chùa công nghiệp sơn phết vàng
Rửa tiền bá tánh bầy đàn ăn chia

Máu rừng tuôn đổ đầm đìa
Môi trường ô nhiễm lặt lìa tôn ti
Đạo tràng Phật pháp nhằm gì
Ác tăng đội lốt sân si lỡm đời

Buôn Thần bán Phật khắp nơi
Mập mờ lợi nhuận hắt hơi làm giàu
Búa liềm đỉẻng chống lưng nhau
Lừa dân quên bớt nỗi đau đói nghèo

Chỗ này hạn mặn eo sèo
Nơi kia nước ngập bọt bèo nhủi chui
Nhà sập đất lở chôn vùi
Sống bằng như cá nướng trui trong lò

Cả Nước Xuống Hố chẳng lo
Xếp Hạng Chó Ngựa trâu bò điếc đui
Lên chùa chen lấn thấy vui
Khẩn cầu Phật độ hên xui âm trì

Nhà tan nước mất sá chi
Sư quốc doanh nhắm mắt đi cũng giàu
Đám đông vô thức nháo nhào
Dốt ngu như thế Phật nào chứng cho

....

damdong_vothuc02

Bích Nguyễn