.... Hỏi...???? (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 639

“…Hỏi bạo quyền máu vấy lương tâm
Chức phận hư danh được mấy tầm
Ngày về đất chắc gì còn nắm
Tội ác rồi đây trả gấp trăm…”

ledinhcong04

3 ngàn tinh quân giống chó hùa
Trang bị vũ khí quyết ăn thua
Đồng Tâm đạn chớp bay tua tủa
Lịch sử ô danh tưởng chuyện đùa

Tiểu nhân hống hách giữa đêm hôm
Xe tăng trực lệnh chiến ác ôn
Rần rần vây xiết vòng nguy khốn
Bất kể đạn bay hết cả hồn

Đạp cửa ngang nhiên bắn chủ nhà
Một thời là đồng chí phe ta
Thủ đoạn giết người man rợ quá
Hành hình cho chết quyết không tha

Động địa kinh thiên bớ thiên lôi
Đất thấp trời cao ngó xuống coi
Đồng Sênh chẳng làm gì đắc tội
Đỉẻng cướp hèn bắn giết bầy tôi

Giấu tay oan nghiệt cốt đười ươi
Tru di gia tộc bức tử người
Bất nhân vô pháp thiên hạ chửi
Trời đánh quỉ hành rõ mười mươi

Hỏi lũ tham nham hiểm mặt dày
Che bầu trời làm ác tưởng hay
Lương tri đạo đức là lẽ phải
Tội ác rồi đây sẽ phơi bày

Hỏi bạo quyền máu vấy lương tâm
Chức phận hư danh được mấy tầm
Ngày về đất chắc gì còn nắm
Tội ác rồi đây trả gấp trăm

Hỏi sai nha báo chí truyền thông
Phản dân hại nước có tốt không
Mà sao viết láo tin vu khống
Tội ác rồi đây đếm đủ đong

....

ledinhchuc02

buithinoi06

Bích Nguyễn