....Anh Mạnh...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 609

“…Cứu người với chuyện áo cơm
Gương đời sao đứng gần rơm dễ dàng
Nét mặt anh Mạnh bàng hoàng
Đoàn Thanh niên muốn bắt quàng hưởng công…”

 

nguyenngocmanh01

Đêm đang ngủ chợt nghe buồn
Đi mót vì lỡ xem tuồng hài kinh
Áo Đoàn thậm thọt cố tình
Mặc choàng người tốt chụp hình tiếng thơm

Cứu người với chuyện áo cơm
Gương đời sao đứng gần rơm dễ dàng
Nét mặt anh Mạnh bàng hoàng
Đoàn Thanh niên muốn bắt quàng hưởng công

Giuộc này dân thuộc nằm lòng
Chuyên môn khoe mẽ long nhong bày trò
Đâu cần Đoàn phải ban cho
Đời thường đạo đức một kho phước lành

Chắc Đoàn tính chuyện tài lanh
Cơ cấu anh Mạnh trở thành Đảng viên
Thiệt là một lũ khùng điên
Trơ trẽn lố bịch triền miên ngu đần

Anh Mạnh là của toàn dân
Nhân cách giản dị góp phần lưu danh
Anh Mạnh gương sáng hùng anh
Trái tim nhân hậu an lành thiện lương

....

nguyenngocmanh02

Bích Nguyễn

....

Tham khảo:

- https://tintuconline.com.vn/thoi-su/goc-khac-cho-thay-nguyen-ngoc-manh-da-no-luc-den-the-nao-khi-co-gang-cuu-em-be-n-470925.html