.... Thời chấm mút...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 688

…Đỉẻng gian theo đóm đu càng
Lợi dụng dịch bệnh luận bàn bám đeo
Ký sinh rúc rỉa ăn theo
Vặt từ cỏ rác bọt bèo chẳng tha…

vaccine_covid1903

Đỉnh cao trí tuệ tài tình
Đỉẻng nghĩ cách dựa Vắc-xin món hời
Thế thời chấm mút tuyệt vời
Báo đài lên tiếng gọi mời Vắc-xin

Phát động chiến dịch mới tin
Đỉẻng kêu dân đóng cùng mình chung tay
Chính phủ lộ mặt diễn hài
Một lũ hả miệng mắc quai cò mồi

Cơ hội kiếm chác ngon rồi
Lợi dụng dịch bệnh thịt xôi xứng tầm
Ngốn no rửng mỡ bao năm
Lừa người trắc ẩn hảo tâm lòng thành

Nuôi đỉẻng chuyên chính lộng hành
Nặng nề bộ máy ban ngành tiêu hoang
Quá xảo trá quá tham gian
Trong lúc dịch bệnh giúp dân được gì

Đỉẻng ngu dốt óc phẳng lì
"Tương thân tương ái" cũng vì ăn chia
Thủ đoạn vơ vét tăm tia
Tận cùng đểu cáng rượu bia bày trò

Một liều Covid vòng vo
Vắc-xin phòng chống xin cho quy trình
Thực chất hỗ trợ Vắc-xin
"Tư bản giãy chết" nghiêng mình cứu nguy

Đỉẻng không cần phải cách ly
Cung điện đỉẻng chẳng thuốc gì thiếu đâu
Ban Y tế đỉẻng quá giàu
Chú phỉnh lú niễng làm màu thở than

Đỉẻng gian theo đóm đu càng
Lợi dụng dịch bệnh luận bàn bám đeo
Ký sinh rúc rỉa ăn theo
Vặt từ cỏ rác bọt bèo chẳng tha

....

vaccine_tuoitre

Bích Nguyễn