....Tâm hạnh đạo lành...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 255

 

…Từ bi ẩn độ trí sáng trong
Chín mươi hai tuổi ưa thanh tịnh
Tâm hạnh đạo lành khóc núi sông…

thichquangdo03
(Kính thầy Quảng Độ)

Nhẫn lòng quạnh vắng đếm chiều Đông
Giấu nỗi ưu tư tận đáy lòng
Đơn thân giữa muôn bầy thú dữ
Ý chí nương giáo pháp tương đồng
Trằn trọc bên ngăn đời ô trọc
Từ bi ẩn độ trí sáng trong
Chín mươi hai tuổi ưa thanh tịnh
Tâm hạnh đạo lành khóc núi sông

....

Bích Nguyễn