.... Sói độc...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 571

…Lũ mày khoe mẽ đi đầu
Loanh quanh vơ vét về đâu rõ rồi
Sói độc rặt cốt đười ươi
Phá tan đất nước lừa người thế gian…

soi_doc

Chư hầu nô lệ tay sai
Đợ dân bán nước là ai biết rồi
Lọc lừa gian trá ỉ ôi
"Rước voi giày Mả Tổ" tồi biết bao

Máu xương chiến sĩ đồng bào
Hy sinh giữ đất thét gào oan khiên
Quê cha Đất mẹ đảo điên
Đắp bồi công sức Tổ tiên gắn liền

Chống lũ gian kết tà quyền
Lợi dụng xóa đói vay tiền ăn chia
Tham nhũng dự án tăm tia
Rút rỉa ngân sách chầu rìa nọ kia

Kệch cỡm lọng ghế mão hia
Đi đêm áo gấm phá bia căm thù
Lũ mày chuyên chế dốt ngu
Cúi đầu theo giặc kẻ thù nhân dân

Xuống Hố Cả Nước cùng bần
Còng lưng gánh hết nợ nần đói lo
Họa tai thống khổ tàn tro
Xuống Hàng Chó Ngựa co ro thảm sầu

Lũ mày khoe mẽ đi đầu
Loanh quanh vơ vét về đâu rõ rồi
Sói độc rặt cốt đười ươi
Phá tan đất nước lừa người thế gian

....

lanhdao_csvn_2021

Bích Nguyễn