.... Tưởng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 564

Cán bộ đỉẻng tưởng là khôn
Liền ngay phạt nóng vía hồn thất kinh
Xử "bố" vi phạm tày đình
Phạt hành chánh đúng quy trình "bọn ngu"…

lam_trokhi

Cán bộ đỉẻng cứ tưởng không
Ngu như cờ hó chạy rông ngoài đường
Xử lỗi vi phạm bất thường
Dám bôi nhọ huyện xã phường lưu manh

Cán bộ đỉẻng tưởng không lanh
Như chồn láo biết ngọn ngành từ đâu
Xử tội vi phạm thần sầu
Dám gọi quốc thể chư hầu "bọn ngu"

Cán bộ đỉẻng tưởng không cù
Lần bốn thành sáu tội dù kêu la
Xử luật vi phạm ranh ma
7,5 triệu gọi là phách ngôn

Cán bộ đỉẻng tưởng là khôn
Liền ngay phạt nóng vía hồn thất kinh
Xử "bố" vi phạm tày đình
Phạt hành chánh đúng quy trình "bọn ngu"

....

xahuyen_ngu

Bích Nguyễn