...Ghi ơn...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 277

…Giờ đây sáng tỏ ngọn đèn
Anh hùng tử sĩ nhận kèn chứng công
Vòng hoa tưởng niệm tấm lòng
Hãnh diện giữ vững tồn vong nước nhà

chientranh_biengioi_17_2_1979_02

Đất chung bờ cõi quê hương
Hiểm nguy nơi chốn biên cương chất chồng
Hèn ngu dựa lũ cuồng ngông
Cái giá phải trả mạng vong dân lành

Tội ác xâm lược rành rành
Chủ nghĩa đế quốc "Sô vanh"(*) điếm đàng
Nhân danh chiến cuộc leo thang
Xua quân đồng loạt lấn tràn dã man

Bắn giết bừa bãi xóm làng
Không tha trẻ nhỏ còn đang bú bồng
Từ nhà đến tận ngoài đồng
Thủ đoạn giết hại ngay trong hầm nằm

Lưỡi lê mã tấu dao găm
Cọc tre cuốc xẻng moi bằm đâm dân
Quy mô tàn ác bất nhân
Gặp là bắn xối chặt thân chém đầu

Thi thố man rợ đua nhau
Bờ suối giếng nước ngập màu máu tươi
Khắp nơi khiếp đảm xác người
Do bọn đồ tể ma trơi hành hình

Giấu tay nghiệp chướng sát sinh
42 năm lấp liếm sự tình trắng đen
Trần gian hỗn loạn bon chen
Giành giật bổng lộc thấp hèn chê khen

....

Giờ đây sáng tỏ ngọn đèn
Anh hùng tử sĩ nhận kèn chứng công
Vòng hoa tưởng niệm tấm lòng
Hãnh diện giữ vững tồn vong nước nhà

Khói hương thay khúc hoan ca
Hồn thiêng tử sĩ phương xa trở về
Oan hồn dân chết thảm thê
Không còn vất vưởng bốn bề tịch liêu

Ghi ơn báo đáp hồn siêu
Ghi ơn anh dũng quyết liều xả thân
Ghi ơn bền chí vững chân
Ghi ơn công sức quân dân chống Tàu

....

(Ghi nhớ Chiến tranh biên giới phía Bắc 17/02/1979).

(*) chauvinism

chientranh_biengioi_17_2_1979_04

Bích Nguyễn