....Tết khổ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 559

…Đâu phải năm nào Tết cũng vui
Nợ nần khổ nạn tự phanh phui
Giao thừa tài lộc chờ chưa đến
Đĩa rau chấm muối cũng bật cười

buacom_giadinh

Đâu phải năm nào Tết cũng vui
Khi đời thất sủng mắt giả đui
Giao thừa lặng lẽ không tiếng pháo
Phong bì cũng kiếm chỗ khác chui

Đâu phải năm nào Tết cũng vui
Không rượu trà bánh mứt để khui
Giao thừa đen rước ông bà quở
Thân thích bạn bè chẳng tới lui

Đâu phải năm nào Tết cũng vui
Lối xóm chung quanh cũng ngậm ngùi
Giao thừa mừng tuổi mà thêm tủi
Chỉ mong vận hạn hết năm xui

Đâu phải năm nào Tết cũng vui
Nợ nần khổ nạn tự phanh phui
Giao thừa tài lộc chờ chưa đến
Đĩa rau chấm muối cũng bật cười

....

Bích Nguyễn