.... Trâu đỉẻng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 646

…Trâu đỉẻng xạo sự so đo
Tiền hứa hỗ trợ chuyển kho hết rồi
Hạch sách vơ vét đít ngồi
Chia phe giành giật quá tồi quá dơ…

trau_tansuu01

Đồng không cỏ cháy mênh mông
Cưỡng chế cướp đất người không ruộng cày
Trâu buồn thơ thẩn đêm ngày
Chết hoang chết lạnh lăn quay ra đồng

Trâu chế tác giấu bộ lông
Màu tô hội nhập phố đông sum vầy
Giữa Thủ đô hiện một bầy
Nghênh ngang quyền thế đủ đầy chức danh

Lẻo lự hồng phúc dân lành
Cờ máu liềm búa lộng hành ra oai
Thao túng bè phái độc tài
Hình Trâu thế mạng kéo cày đây sao

Đón năm Tân Sửu nháo nhào
Nhộn nhịp cờ lộng cổng chào phô trương
Trâu xưa nhân nghĩa tình thương
Trâu nay bệ vệ phình trương bụng kềnh

Trâu dân hăng hái tiến lên
Vượt qua dịch bệnh lập nên công đầu
Trở về miền núi vùng sâu
Giúp cho cuộc sống bớt sầu đói lo

Trâu đỉẻng xạo sự so đo
Tiền hứa hỗ trợ chuyển kho hết rồi
Hạch sách vơ vét đít ngồi
Chia phe giành giật quá tồi quá dơ

....

Bích Nguyễn