.... Đỉẻng đừng lạm phát...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 607

…Đỉẻng đừng lạm phát ngu đần
Tham nhũng chia ghế chiếm phần lợi riêng
Bán hết hải đảo đất liền
Đưa dân vào thế gông xiềng khổ sai…

trantuananh04

Cũng vì cái thói gian tham
Thứ gì giả ở Việt Nam có liền
Kể cả Thần Thánh Phật Tiên
Bác Hồ Hoàng thượng có tiền là xong

Từ A tới Z một vòng
Từ hồn tới xác từ trong ra ngoài
Nhỏ lớn bất kể gái trai
Mạng người rẻ mạt đầu thai khó lường

Bờ kè cầu cống kênh mương
Tượng đài nghìn tỉ bên đường dọa dân
Rúc rỉa chồng chất nợ nần
Ký sinh hạ cánh chín tầng thượng lưu

Mặc cho "chủ nợ" chổng khu
Gánh gồng thế mạng tiếng ngu hỏi Trời
Quyền lợi mạng sống dân ơi!
"Bình dân chính trị" biết đòi Tự do

Sống! Có Độc lập ấm no
Văn minh Dân chủ chẳng lo nghèo nàn
Sống! Có Luật pháp rõ ràng
Thượng tôn Hiến pháp sẵn sàng Vì Dân

Đỉẻng đừng lạm phát ngu đần
Tham nhũng chia ghế chiếm phần lợi riêng
Bán hết hải đảo đất liền
Đưa dân vào thế gông xiềng khổ sai

.....

Bích Nguyễn