.... Ý chí thách thức...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 515

…Sợ chi người vũ khí không hề có
Ngòi viết chỉ là phương tiện thước đo
Bắt giữ tạm giam tội danh chưa rõ
Cầm quyền sao chỉ toàn óc trái nho…

phamdoantrang30

Ước mơ "Xã hội Dân chủ Tự do"
Như của quý còn giấu mãi trong kho
Tận tụy đấu tranh vô vàn nguy khó
Tương lai dân tộc phẫn nộ sợ lo

Tàn bạo bất công biết ai cạn tỏ
Độc tài gian ác gieo rắc cam go
90 triệu như cá nằm trong rọ
Quyền sống làm người sao phải đắn đo

Đoan Trang - Ý chí "thách thức" bày tỏ
Khiến bọn ăn tàn tham gian sợ co
Đoan Trang - "Chính trị bình dân" phân rõ
Chế độ nô tài chẳng có ấm no

Sợ chi người vũ khí không hề có
Ngòi viết chỉ là phương tiện thước đo
Bắt giữ tạm giam tội danh chưa rõ
Cầm quyền sao chỉ toàn óc trái nho

....

Bích Nguyễn