.... Năm nào đỉẻng cũng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 581

…Cả Nước Xuống Hố nhằm gì
Đi đầu còn chẳng biết đi chỗ nào
Thiên đường bánh vẽ tào lao
Bí thư Chủ tịch rúc vào khó ra

daihoi13_csvn07

Năm nào đỉẻng cũng lền sông
Bù nhìn nô lệ đi toong nước nhà
Bán trôi hết gánh sơn hà
Phe nhóm lợi ích một phà con buôn

Xuống Hàng Chó Ngựa mà buồn
Trí lực tài lực cạn nguồn thê lương
Nhân lực nghèo đói thảm thương
Đỉẻng cướp hợp pháp nhiễu nhương
dân lành

Năm nào đỉẻng cũng gian manh
Rừng vàng biển bạc tanh bành còn đâu
Biên giới biển đảo thêm sầu
Đất liền giải tỏa tô màu tối đen

Xuống Hố Cả Nước rối beng
Bất công le lói ngọn đèn ma trơi
Búa liềm cờ phất cầm hơi
Nợ công dân trả/đỉẻng chơi mút mùa

Năm nào đỉẻng cũng chẳng thua
Ngân sách tài chánh khéo lùa giấu riêng
Bày trò rủng rỉnh gom tiền
Y tế Giáo dục chẳng phiền thị phi

Cả Nước Xuống Hố nhằm gì
Đi đầu còn chẳng biết đi chỗ nào
Thiên đường bánh vẽ tào lao
Bí thư Chủ tịch rúc vào khó ra

....

Bích Nguyễn